בית הלל

  • הצגה מספר: 103
  • הצגת בכורה: 03/12/1950
  • מספר הצגות שהועלו: 64
בית הלל

על ההצגה

הערה: בהצגת בית הלל, עשתה "הבימה" ניסיון ראשון בהעלותה על במתה אותו מחזה בשני הרכבים שונים של שחקנים.  

המחזה חושף פינה אינטימית מחיי הקיבוץ וכך מציג כיצד שונה השתלשלות העניינים בחברה שאינה מבוססת על כסף אלא על עבודה ומוסר חברתי. בעיותיו של הקיבוץ מרובות : בעיית אבות והבנים, בעיית התערות דור הלוחמים בחיים אזרחיים בתקופת שלום, מאבק הפרט בין רצונות לבנות את חייו בדרך הרצויה לו ובין אחריותו כלפי הכלל ועוד.  

נעמי עומדת להינשא לחברה רפי. בסתר היא מנהלת רומן עם גרשון, חבר וותיק בקיבוץ, נשוי ואבא לילדים. מכשנודע הדבר למינה אשתו, היא מנסה לשים קץ לחייה. נסיון ההתאבדות משמש כלקח לחברי הקיבוץ ומשנה את תכניותיהם לעתיד.  

נעמי מחליטה לעזוב את הקיבוץ, אך אביה והמעשה נואש של מינה משנים את החלטתה ומשום שהיא חשה כלפיה רגשות אשמה, מתעורר בה הצורך לכפר על מעשיה : היא בוחרת להישאר בקיבוץ ומעמידה את רפי, העומד לנסוע ללימודים בירושלים, בפני עובדת החלטתה להישאר בקיבוץ.  

רפי בוחר לנסוע לירושלים. הוא נכנס בחופזה לחדרו כדי לאסוף את חפציו. אך לפתע מתעוררים בו רגשות עזים כלפי הקיבוץ, שזה עתה הוחלט להעניק לו שם עברי והוא מחליט לצאת יחד עם נעמי ואביה להדריך עולים חדשים ולצרפם לקיבוץ.  

תמונות מהצגה

ביקורות

"מחזה כה סטאטי כה כבול בד' אמותיהם של שני החדרים בקיבוץ, מופקד לשבט ולחסד בידי מבצעיו. במקרה דנן : בידי שתי קבוצות של מבצעים. ההשוואה מתבקשת מאליה, אך היא אינה יכולה להיעשות בתנאים הוגנים. כאשר רואים את ההצגה לראשונה, עוד משפיעים החידוש והריתוק שבה. דומה כאילו גם שמיר עצמו מוטל על כף המאזניים יחד עם רודנסקי - רביד - בר שביט - דואר - בקר.

וכאשר רואים אחר כך את ברטונוב - פרח - רון - גובינסקא - פרידמן, נדמה כי אי אפשר עוד לשפוט שיפוט בלתי משוחד. ובכול זאת נדמה היה לנו כי רודנסקי עולה על ברטונוב בעיצוב דמותו של הלל. כך נדמה היה לנו כי שושנה דואר עלתה על גובינסקא. בר שביט ורון בתור רפי היו שקולים זה כנגד זה ובקר נראה משכנע יותר מפרידמן בתפקיד גרשון. בשובבותה של פנינה פרח היית הפרזה קלה אם כי במערכה השלישית התעלתה לפחות לדרגתה של שושנה רביד.

אכן "הבימה" העמידה את עצמה במבחן קשה, אך דומה כי גם את המבקרים העמידה במצב קשה.

ש. נצר. "דבר" 1950