נחמה דוידית

1924 - 2015

תלמידת המחזור הראשון של בית הספר הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה" בהנהלת צבי פרידלנד. השתלמה במשחק ב"אקטורס סטודיו", ניו יורק.עם שובה ארצה, הצטרפה לתיאטרון אוהל וגילמה בו תפקידים ראשיים. לאחר מכן פרשה מהמשחק. 

מופיעה בהצגות:

נחמה דוידית