יעקב הורוביץ

1901 - 1957

סופר עברי, עורך ומתרגם. עלה ארצה בשנת 1919 במסגרת העלייה השלישית. יצירתו הראשונה ,"סוליקה" ,פורסמה בוינה בשנת 1924 בקובץ העברי "פרט". דבריו נדפסו בכתבי העת "הדים", "הפועל הצעיר", "יחדיו" ו"סדן". ממייסדי החבורות הספרותיות "טורים" ו"כתובים". נטל חלק בפעילות התיאטרונית העברית בראשיתה. מחזות בתרגומו הוצגו ב"תיאטרון העברי" ו"בתיאטרון האמנותי"  

תרגום:

עיבד והשלים:

יעקב הורוביץ