יעקב בן-משה

תלמיד בית הספר הדרמטי שליד תיאטרון "הבימה". לאחר שסיים את לימודיו הופיע בהצגות התיאטרון. מאוחר יותר עבר לתיאטרון "אוהל".

מופיע בהצגות:

יעקב בן-משה