שלום עליכם

1859 - 1916

שלום (בן נחום) רבינוביץ' נולד בעיירה פריאסלאב שבתחום המושב ברוסיה. מחשובי הסופרים היידישאים של תנועת ההשכלה. ראשית פעילותו הספרותית הייתה בפרסום מאמרים וכתבות בעתונות העברית: "המליץ" ו"הצפירה". אך את ייעודו האמיתי מצא בספרות האידית. עם פרסום רשימותיו וספוריו הראשונים בעיתון "יידישעס פאלקסבלאט" (1883) משך שלום עליכם את תשומת ליבם של קוראיו בסגנונו רב הגוונים ובהומור השנון שלו. יצירותיו  מביעות יחס של חמלה והזדהות עם גיבוריו לצד ביקורת סאטירית מוסווית. יצירות רבות  תורגמו לעברית על ידי חתנו, י"ד ברקוביץ' (יצחק דב ברקוביץ'). סיפוריו היוו בסיס להצגות ולסרטים. לאורך השנים העלתה "הבימה" תשע מיצירותיו.

מאת:

על פי:

 שלום עליכם